Elektrik Piyasası Lisanssız Elektrik Üretiminde Güncel Gelişmeler

A) Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimi Yönetmeliği’nde Yapılan Önemli Değişiklikler Nelerdir?

  • Önlisans ve lisans alma ile şirket kurma yükümlülüğünden muaf olarak kurulabilecek üretim tesisleri genişletilmiştir.
  • Yönetmelik kapsamında üretim tesisi kuracak gerçek ve tüzel kişilerin üretim tesisleri ile tüketim tesislerinin aynı dağıtım bölgesi içinde olması zorunluluğuna bazı istisnalar getirilmiştir. Buna göre, OSB dağıtım bölgesinde yer alan kişilerce, OSB içerisinde gerekli yer temininin sağlanamaması ve Değişiklik Yönetmeliği md 3/h’de bahsi geçen tesisler kapsamında olması halinde, aynı görevli tedarik şirketi sınırları içerisinde olmak koşulu ile OSB dağıtım lisansı bölgesi dışında da üretim tesisi kurulabilecektir.
  • 05.2019 tarihinden sonra yapılan başvurular neticesinde bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu almaya hak kazanan kişilerin, ihtiyacının üzerinde satışa konu edilebilecek üretim miktarına ilişkin tüketim tesisinin toplam elektrik enerjisi tüketimini geçemeyeceği kararlaştırılmıştır. Böylece satışa konu edilecek üretim miktarına ilişkin sınırlama getirilmiştir. Bu miktarın üzerinde sisteme verilen enerji, YEKDEM’e bedelsiz katkı olarak dikkate alınacaktır. Böylece –gücü 50 kW ve altındaki mesken abone grubundaki tüketimler ile ilişkilendirilen üretim tesisleri hariç– tüketim miktarı ile üretilen enerji mahsuplaştırılacak, bir tüketim miktarı kadar üretilen fazla enerji satışa konu edilebilecektir.

Tüm yeni düzenlemeler yayım tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Yönetmelik’in tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

B) Enerji Piyasası Denetleme Kurulu’nun 04.08.2022 tarihli ve 11098 sayılı Kararı ile Gelen Önemli Değişiklikler Nelerdir?

Kurul kararı ile, 12.05.2019 tarihinden sonra yapılan başvurular neticesinde bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu almaya hak kazanan lisanssız üretim tesislerinde üretilerek satışa konu edilebilecek, ihtiyaç fazlası elektrik enerjisi miktarının hesabında kullanılacak hesaplama esasları belirlenmiştir.

Kurul Kararı’nın tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.