Hakkımızda

Av. Arb. Cansu ŞEKERCİ

Av. Arb. Cansu ŞEKERCİ

Lisans mezuniyeti sonrası dava çeşitliliği bulunan bir avukatlık ortaklığında stajını ve meslek hayatının ilk yıllarını geçiren Cansu, 2018 yılında buradan ayrılarak ŞEKERCİ AVUKATLIK VE DANIŞMANLIK’ı kurdu. 2017 yılından beri avukatlık mesleğini CİSST’teki sivil toplum çalışmalarıyla eş zamanlı götürüyor. Temel çalışma alanları ceza hukuku, sözleşmeler hukuku, kişisel verilerin korunması hukuku, infaz hukukudur. Aynı zamanda arabuluculuk yapmaktadır.

Eğitim:

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2015
İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü, Adli Tıp Yüksek Lisans, “Denetimli Serbestlik Uygulamalarının Onarıcı Adalet Sistemine Etkisi”, 2019
İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa, Adli Tıp ve Adli Bilimler Enstitüsü, Doktora (halen devam etmektedir.)

Sertifika & Üyelikler:

İstanbul Barosu,

İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi,

İstanbul Barosu İnsan Hakları Merkezi

Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği

Uygulamalı Kişisel Verileri Koruma Eğitimi Kampı, Law Agenda, 2021

Yabancı Dil: İngilizce, Fransızca

Yayınlar:

[MAKALE] Şekerci, C., & Aşıcıoğlu, F. (2021). Denetimli Serbestlik Uygulamalarının Onarıcı Adalet Sistemine Etkisinin Araştırılması. Adli Tıp Bülteni26(2), 112-118.

[MAKALE] Çetinkaya K., Yılmaz A. N., Doğusan Gökçe N., Şekerci C., Uygun Ş., Yükseloğlu E. H. (2021). Öjenizm Kavramına Adli Bilimler Kapsamında Disiplinlerarası Bakış: Öjenik Hareketin Hukuki Boyutu, Genetik Boyutu ve Psikolojik Boyutu: Geleneksel Derleme. Türkiye Klinikleri Adli Tıp ve Adli Bilimler Dergisi, 18(2):155-64

[KİTAP] Taptı S., Korkut H., Şekerci C., Ekinci B., Eren M. (2020). Mahpus Hakları El Kitabı. TCPS Kitaplığı: İstanbul

[KİTAP] Şekerci C. (2018) Çocuk Mahpusun Hakları. TCPS Kitaplığı: İstanbul

Av. Arb. Duygu ŞEKERCİ ERYURT

Av. Arb. Duygu ŞEKERCİ ERYURT

Lisans mezuniyeti sonrası enerji sektörü ve savunma sanayiinde ileri gelen holding şirketlerinde yaklaşık 10 yıl şirket avukatlığı yapan Duygu, 2022 yılında ŞEKERCİ AVUKATLIK VE DANIŞMANLIK bünyesine katıldı. Sözleşmeler, şirketler hukuku, enerji hukuku, kişisel verilerin korunması hukuku, tüketici hukuku ve sporda parasal uyuşmazlıkların çözümü temel çalışma alanlarıdır. Aynı zamanda arabuluculuk yapmaktadır.

Eğitim:

Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2012

Hacettepe Üniversitesi, Ekonomi ve Enerji Hukuku, Yüksek Lisans, “Elektrik Piyasasının Tarihsel Gelişimi ve Türkiye Elektrik Piyasası Tarihi”, 2019

Sertifika & Üyelikler:

İzmir Barosu,

İzmir Barosu Kişisel Verilerin Korunması Kurulu,

Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mezunları Derneği, Denetim Kurulu üyesi (yedek),

KVKK Yargılama Hukuku ve VERBİS Uygulamaları Eğitimi – Başkent Üniversitesi Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Merkezi

Türkiye’deki Uluslararası Koruma Başvuru ve Statü Sahipleri ile Geçici Koruma Altındaki Kişilerin Adalete Erişimlerinin Desteklenmesi Projesi – Mülteci Hukuku ve Uluslararası Koruma Eğitimi, TBB, 2022

Negotiation & Contracting, Airbus AirBusiness Academy, 2021

Spor Hukuku Eğitimi, Bilkent Üniversitesi, 2021

Bilişim Hukuku Eğitimi, Law Agenda, 2019

Sözleşme Hazırlama ve İnceleme Teknikleri, Hukuk Akademisi, 2016

Özel ve Resmi Belgede Sahtecilik Suçu Eğitimi, Ankara Barosu, 2015

Yabancı Dil: İngilizce

Hukukun üstünlüğü, adil yargılanma hakkı ve dürüstlük prensipleri doğrultusunda, önleyici hukuk danışmanlığı esasını benimseyen ŞEKERCİ AVUKATLIK VE DANIŞMANLIK olarak müvekkillerimize akılcı ve güvenilir avukatlık hizmeti sunmaktayız.

Kurumsal ve bireysel müvekkillerimizin faaliyet alanlarına özgü ihtiyaç ve taleplerini bilgi ve deneyimlerimizle bütünleştirerek sözleşmelerin hazırlanması, kurumsal uyum süreçleri, dava ve soruşturma evrelerinin takibi ile çeşitli kurumlar nezdinde temsil işlemlerini çözüm odaklı hukuki danışmanlık hizmeti kapsamında başarıyla sürdürmekteyiz.

Avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetlerinin yanı sıra arabuluculukla çözülmeye müsait uyuşmazlıklarda arabulucu sıfatıyla alternatif uyuşmazlık çözüm süreçlerini de yürütmekteyiz.

Av. Arb. Cansu ŞEKERCİ

Av. Arb. Cansu ŞEKERCİ

Lisans mezuniyeti sonrası dava çeşitliliği bulunan bir avukatlık ortaklığında stajını ve meslek hayatının ilk yıllarını geçiren Cansu, 2018 yılında buradan ayrılarak ŞEKERCİ AVUKATLIK VE DANIŞMANLIK’ı kurdu. 2017 yılından beri avukatlık mesleğini CİSST’teki sivil toplum çalışmalarıyla eş zamanlı götürüyor. Temel çalışma alanları ceza hukuku, sözleşmeler hukuku, kişisel verilerin korunması hukuku, infaz hukukudur. Aynı zamanda arabuluculuk yapmaktadır.

Eğitim:

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2015
İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü, Adli Tıp Yüksek Lisans, “Denetimli Serbestlik Uygulamalarının Onarıcı Adalet Sistemine Etkisi”, 2019
İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa, Adli Tıp ve Adli Bilimler Enstitüsü, Doktora (halen devam etmektedir.)

Sertifika & Üyelikler:

İstanbul Barosu,

İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi,

İstanbul Barosu İnsan Hakları Merkezi

Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği

Uygulamalı Kişisel Verileri Koruma Eğitimi Kampı, Law Agenda, 2021

Yabancı Dil: İngilizce, Fransızca

Yayınlar:

[MAKALE] Şekerci, C., & Aşıcıoğlu, F. (2021). Denetimli Serbestlik Uygulamalarının Onarıcı Adalet Sistemine Etkisinin Araştırılması. Adli Tıp Bülteni26(2), 112-118.

[MAKALE] Çetinkaya K., Yılmaz A. N., Doğusan Gökçe N., Şekerci C., Uygun Ş., Yükseloğlu E. H. (2021). Öjenizm Kavramına Adli Bilimler Kapsamında Disiplinlerarası Bakış: Öjenik Hareketin Hukuki Boyutu, Genetik Boyutu ve Psikolojik Boyutu: Geleneksel Derleme. Türkiye Klinikleri Adli Tıp ve Adli Bilimler Dergisi, 18(2):155-64

[KİTAP] Taptı S., Korkut H., Şekerci C., Ekinci B., Eren M. (2020). Mahpus Hakları El Kitabı. TCPS Kitaplığı: İstanbul

[KİTAP] Şekerci C. (2018) Çocuk Mahpusun Hakları. TCPS Kitaplığı: İstanbul

Av. Arb. Duygu ŞEKERCİ ERYURT

Av. Arb. Duygu ŞEKERCİ ERYURT

Lisans mezuniyeti sonrası enerji sektörü ve savunma sanayiinde ileri gelen holding şirketlerinde yaklaşık 10 yıl şirket avukatlığı yapan Duygu, 2022 yılında ŞEKERCİ AVUKATLIK VE DANIŞMANLIK bünyesine katıldı. Sözleşmeler, şirketler hukuku, enerji hukuku, kişisel verilerin korunması hukuku, tüketici hukuku ve sporda parasal uyuşmazlıkların çözümü temel çalışma alanlarıdır. Aynı zamanda arabuluculuk yapmaktadır.

Eğitim:

Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2012

Hacettepe Üniversitesi, Ekonomi ve Enerji Hukuku, Yüksek Lisans, “Elektrik Piyasasının Tarihsel Gelişimi ve Türkiye Elektrik Piyasası Tarihi”, 2019

Sertifika & Üyelikler:

İzmir Barosu,

İzmir Barosu Kişisel Verilerin Korunması Kurulu,

Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mezunları Derneği, Denetim Kurulu üyesi (yedek),

KVKK Yargılama Hukuku ve VERBİS Uygulamaları Eğitimi – Başkent Üniversitesi Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Merkezi

Türkiye’deki Uluslararası Koruma Başvuru ve Statü Sahipleri ile Geçici Koruma Altındaki Kişilerin Adalete Erişimlerinin Desteklenmesi Projesi – Mülteci Hukuku ve Uluslararası Koruma Eğitimi, TBB, 2022

Negotiation & Contracting, Airbus AirBusiness Academy, 2021

Spor Hukuku Eğitimi, Bilkent Üniversitesi, 2021

Bilişim Hukuku Eğitimi, Law Agenda, 2019

Sözleşme Hazırlama ve İnceleme Teknikleri, Hukuk Akademisi, 2016

Özel ve Resmi Belgede Sahtecilik Suçu Eğitimi, Ankara Barosu, 2015

Yabancı Dil: İngilizce

Hukukun üstünlüğü, adil yargılanma hakkı ve dürüstlük prensipleri doğrultusunda, önleyici hukuk danışmanlığı esasını benimseyen ŞEKERCİ AVUKATLIK VE DANIŞMANLIK olarak müvekkillerimize akılcı ve güvenilir avukatlık hizmeti sunmaktayız.

Kurumsal ve bireysel müvekkillerimizin faaliyet alanlarına özgü ihtiyaç ve taleplerini bilgi ve deneyimlerimizle bütünleştirerek sözleşmelerin hazırlanması, kurumsal uyum süreçleri, dava ve soruşturma evrelerinin takibi ile çeşitli kurumlar nezdinde temsil işlemlerini çözüm odaklı hukuki danışmanlık hizmeti kapsamında başarıyla sürdürmekteyiz.

Avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetlerinin yanı sıra arabuluculukla çözülmeye müsait uyuşmazlıklarda arabulucu sıfatıyla alternatif uyuşmazlık çözüm süreçlerini de yürütmekteyiz.